Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Våra medlemmar

Till Örebro läns bildningsförbunds arena räknas elva studieförbund, sex folkhögskolor, Biblioteksutveckling Region Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län.

Logotyp ABF Örebro län
Logotyp Region Örebro län Felingsbro folkhögskola
Logotyp Studieförbundet Bilda
Logotyp Amatörteatersamverkan
Logotyp Folkuniversitetet
Logotyp Hällefors folkhögskola
Logotyp Kulturens
Logotyp Medborgarskolan
Logotyp Ibn Rushd Studieförbund
Logotyp Karlskoga Folkhögskola
Logotyp NBV
Logotyp Kävesta folkhögskola
Logotyp Region Örebro län
Logotyp RF-SISU distrikt
Logotyp Sima folkhögskola
Logotyp Sensus
Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län
Logotyp Studiefrämjandet
Logotyp Örebro Folkhögskola

Nyheter

Den goda samverkan fortsätter

Den goda samverkan fortsätter

I fredags hölls en Uppföljningsdag för samverkansavtalen för folkhälsa mellan Region Örebro län, kommunerna, RF-SISU och Örebro läns bildningsförbund. Under dagen talade bland annat socialministern Jakob Forssmed om aktuella folkhälsoutmaningar och...

läs mer

Styrelse

Katarina Hansson, Ordförande

Katarina Hansson

Ordförande

Torbjörn Brännlund

Torbjörn Brännlund

Kulturens

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet
Maria Engelfeldt

Folkuniversitetet

Ingvar Ernstsson, Region Örebro län

Ingvar Ernstsson

Region Örebro län

Susanna Stark, Vice ordförande, Hällefors folkhögskola

Susanna Stark

Vice ordförande, Hällefors folkhögskola

Rod Cansby, Amatörteatersamverkan Örebro län

Rod Cansby

Amatörteatersamverkan Örebro län

Fredrik Wallin, Studieförbundet vuxenskolan

Fredrik Wallin

Studieförbundet vuxenskolan

Irja Convalius, NBV

Irja Convalius

NBV

Marcus Andersson, Medborgarskolan

Marcus Andersson

Medborgarskolan

Jens Hellman, Sensus

Jens Hellman

Sensus

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Marie Karlsson

Studiefrämjandet

Simon Ledstam, Bilda

Simon Ledstam

Bilda

Charlotta Stenhem, RF-SISU

Charlotta Stenhem

RF-SISU

Jörgen Danielsson, ABF

Jörgen Danielsson

ABF

Linda Berg-Ottosson (Foto: Frida Funemyr), Biblioteksutveckling Region Örebro län

Linda Berg-Ottosson (Foto: Frida Funemyr)

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Följ oss på sociala medier

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse