Skriv under namninsamlingen och stoppa nedskärningarna för studieförbunden! Tillsammans står vi upp för Sveriges kultur- och föreningsliv.

Det här kan du göra:

✍️ Skriv under namninsamlingen: Skriv under här!

📣 Sprid vidare namninsamlingen!

🪧 Protestera! Studieförbund samlas över hela landet den 25 maj för att uppmärksamma nedskärningarna och stå upp för den fria folkbildningen. Skapa en programgrupp på din ort för att genomföra ett arrangemang, litet eller stort, för studieförbunden.

📱 Dela inlägg i sociala medier och tagga med #StudieförbundenSamlarSverige.

Regeringen skär ned statsanslagen till studieförbunden med 500 miljoner kronor. Det motsvarar en tredjedel av de statliga anslagen. Nedskärningen sker under tre år och når full effekt om den genomförs som planerat under 2026. Det är den största nedskärningen på studieförbunden någonsin och den största nedskärningen på något område i denna budget.

Studieförbunden samlar Sverige. Vi finns i hela landet, i alla kommuner. Vi når dem som är svårast att nå. Den infrastruktur som studieförbunden står för är avgörande för kulturen och civilsamhället.

Nedskärningen kommer att drabba deltagarna i studieförbundens verksamheter hårt. Verksamhet för ofrivilligt ensamma äldre, människor långt från arbetsmarknaden och människor med funktionsnedsättning finansieras i hög grad med statsbidrag. Här riskerar nedskärningarna att slå hårdast.

Den 11 juni överlämnas namninsamlingen mot nedskärningarna till ansvariga politiker. Tillsammans kan vi stoppa nedskärningarna för studieförbunden!