Kanske har du sett några mystiska cirklar i närheten av ditt hem eller arbetsplats? Cirklarna symboliserar studiecirklar. En studiecirkel är en liten grupp människor hos ett studieförbund som utifrån sina behov och intressen söker kunskap. Det kan vara en cirkel i exempelvis körsång, språk, hantverk eller något ämne som deltagarna brinner för. Det finns ett särskilt budskap bakom varför det har målats studiecirklar med kritor på gatorna säger Cecilia Lönn Elgstrand som är en av de som har målat cirklar.

–  Det börjar bli bråttom att agera på de nedskärningar som gjorts för studieförbunden för att det inte ska drabba det lokala föreningslivet och kulturlivet. Därför ville vi göra något som syns för att uppmärksamma hur nedskärningarna för studieförbunden har påverkat vårt län, säger hon.

Cecilia Lönn Elgstrand, Länsbildningskonsulent Örebro läns bildningsförbund.

Cecilia Lönn Elgstrand som arbetar för intresseorganisationen för länets folkbildning tror att de största konsekvenserna blir synliga först om tio år eller mer även om nedskärningarna syns redan idag.

– Det här kommer påverka föreningslivet nästan direkt men på längre sikt också demokratin, samhällsklimatet, människors folkhälsa och känsla av social sammanhållning, trygghet och så vidare för att inte tala om kultur- och fritidsliv i alla kommuner.

Cecilia Lönn Elgstrand, Länsbildningskonsulent Örebro läns bildningsförbund.

Den här veckan vill Örebro läns bildningsförbund uppmärksamma lite extra hur viktiga studieförbunden är för att skapa möten mellan människor, ge personer en grund för att kunna engagera sig för förändring i samhället eller för att bidra till social gemenskap. Hos studieförbunden kan människor fortsätta att lära sig hela livet, för det livslånga lärandet är livsviktigt.

Lördagen 25 maj så samlas studieförbund över hela landet för att uppmärksamma nedskärningarna för studieförbunden när en tredjedel av stadsbidraget försvinner och stå upp för den fria folkbildningen i kampanjen Studieförbunden samlar Sverige.

Hjälp oss sprida budskapet

✍️ Skriv under namninsamlingen: Skriv under här!

📣 Sprid vidare namninsamlingen!

🪧 Protestera! Studieförbund samlas över hela landet den 25 maj för att uppmärksamma nedskärningarna och stå upp för den fria folkbildningen. Skapa en programgrupp på din ort för att genomföra ett arrangemang, litet eller stort, för studieförbunden.

📱 Dela inlägg i sociala medier och tagga med #StudieförbundenSamlarSverige.