Den goda samverkan fortsätter

Den goda samverkan fortsätter

I fredags hölls en Uppföljningsdag för samverkansavtalen för folkhälsa mellan Region Örebro län, kommunerna, RF-SISU och Örebro läns bildningsförbund. Under dagen talade bland annat socialministern Jakob Forssmed om aktuella folkhälsoutmaningar och...