Demokrati och val

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkbildningen stärker inte bara föreningslivet och ger förutsättningar för föreningar att utvecklas som demokratiska organisationer utan också viktiga bildnings- och utbildningsarenor för de politiska partierna.

På den här sidan finns aktiviteter inom folkbildingen med temat demokrati samlade och sidan uppdateras kontinuerligt.

Folkbildningens aktiva roll i etableringen av nyanlända underlättar dessutom inträdet i det demokratiska samhället. Arbetet med att få fler människor att bli digitalt delaktiga, ökar möjligheterna för fler att delta i samhällslivet. Inom folkbildningen stödjs människors aktiva demokratiska deltagande oavsett bostadsort, bakgrund, identitet eller socioekonomiska förutsättningar. Arbetet inom folkbildningen med att utjämna bildningsklyftor ökar möjligheterna för fler att vara delaktiga i samhällslivet.

Valfrukostar 2022

Valfrukostar 2022

Med sikte på valet i september genomförs en rad valfrukostar. Vi belyser angelägna demokratifrågor, allt från delaktighet, klimat, jämlikhet till individens ansvar och vikten av bildning. Ett samarbete mellan #ViMåstePrata, Studieförbunden i samverkan och de olika...

läs mer
Samtalskort för att starta samtal

Samtalskort för att starta samtal

Dra ett kort, en fråga eller ett ord och samtalet är igång! För mässan, festivalen, minglet…där människor möts och har en minut över. Ta del av samtalskorten här. Framtaget av Stockholms läns Bildningsförbund ihop med #ViMåstePrata

läs mer
Bokcirkel: Handbok för demokrater

Bokcirkel: Handbok för demokrater

I Sverige har vi vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin?...

läs mer
Sopplunch – Sportslig demokrati

Sopplunch – Sportslig demokrati

Annika Grälls föreläser som är ordförande i Elitfotboll dam, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse, ledamot i UEFA:s marknadskommitté och ledamot i valberedningen för Sverige Olympiska Kommitté. Föreläsningen genomfördes 11 Maj 2022 kl.12:15-13:00.

läs mer
Demokratidag i Örebro och Karlskoga

Demokratidag i Örebro och Karlskoga

Lördag 14 maj anordnades en demokratidag med flera aktiviteter i Baronbacken och lördag den 21 maj kl.11-14 arrangerades dagen i Karlskoga. Aktivitetsdagarna är ett samarbete mellan studieförbundet NBV och Eritreanska föreningen. Se inbjudan till demokratidagen i...

läs mer