Personal

Cecilia Lönn Elgstrand, länsbildningskonsulent

Cecilia Lönn Elgstrand

Cecilia Lönn Elgstrand är länsbildningskonsulent på Örebro läns bildningsförbund

Länsbildningskonsulenten arbetar med att övergripande med att synliggöra, främja samt påvisa betydelsen av folkbildning. I arbetet ingår även att bistå kommuner och region med kunskapsunderlag om folkbildning samt delta i regionalt utvecklingsarbete. Länsbildningskonsulenten kallar till folkbildningens lokala samrådsmöten i de fyra länsdelarna samt arbetar aktivt med etik- och kvalitet inom folkbildningen.

Kontaktuppgifter

Emma Lado, folkhälsokommunikatör

Emma Lado

Emma Lado är folkhälsokommunikatör på Örebro läns bildningsförbund

Folkhälsokommunikatörens roll är att lyfta det hälsofrämjande arbetet som görs inom folkbildningen. Verksamheterna skapar bland annat sociala sammanhang, gemenskap samt minskar utanförskap och ofrivillig ensamhet. Det finns stora möjligheter till samverkan för att främja folkhälsan.

Kontaktuppgifter

Tina Ruth, amatörteaterkonsulent

Tina Ruth

Tina Ruth är amatörteaterkonsulent på Örebro läns bildningsförbund

Främjar amatörteatern i länet genom att stödja amatörteaterföreningar med handledning och utbildningsinsatser. Stöttar också arbetet med information och marknadsföring. En annan viktig del är att visa hur viktig amatörteatern är för lokalsamhällen runt om i länet.

Kontaktuppgifter

Stefan Jansson, amatörteaterkonsulent

Stefan Jansson

Stefan Jansson är vikarierande amatörteaterkonsulent på Örebro läns bildningsförbund

Främjar amatörteatern i länet genom att stödja amatörteaterföreningar med handledning och utbildningsinsatser. Stöttar också arbetet med information och marknadsföring. En annan viktig del är att visa hur viktig amatörteatern är för lokalsamhällen runt om i länet.

Kontaktuppgifter