18-19 juni genomför Studieförbundet Vuxenskolan Örebro Län Summer Camp med kostnadsfria lovaktiviteter för unga 13-20 år i Örebro. Aktiviteterna är öppna för alla men är anpassade för personer med en funktionsvariation. Bakning, musikskapande, graffitti, rollspel och hiphopdans är några av aktiviteterna som deltagarna kan testa på.

Alicia Lindberg är en av de ledare som håller i rollspelsaktiviteten där deltagarna spelar Dungeons and Dragons ihop.

– Det är så mycket lättare att släppa loss när man spelar en karaktär. Att utforska olika känslor och scenarion. Det är lite som att tillsammans med sina vänner skapa en film och en berättelse. Det är något härligt med det, säger Alicia Lindberg.

På plats på Summercamp finns Pernilla Wedin tillsammans med kollegan Jon Daly Skoog som arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan och Jenny Kraftling som arbetar som Skolombud för Autism Örebro län.

– Många fritidsgårdar, de sträcker ju sig bara till 16 år sen får man inte vara med längre, så vi vill fånga upp unga som inte vet vad de ska göra. Vi hoppas på att det ska komma fler personer och att det ska spridas att den här möjligheten finns, säger Pernilla Wedin.

Jenny Kraftling berättar att det finns en utbredd ensamhet i ungdomsgrupperna som Autism Örebro har haft det här senaste året.

– Ungdomarna vi möter har specialintressen som man kanske inte kan dela med andra ungdomar i närområdet. Så vi har tänkt efter och plockat de aktiviteter som vi tror kan locka likatänkande ungdomar för att hitta vänner, säger Jenny Kraftling.

Målet är att få ihop tillräckligt många personer för att de här aktiviteterna ska kunna fortsätta kommande läsår.

– Det coola här är att det finns ett genomtänkt koncept, vi har redan finansiering och möjlighet att göra det här. Så vi kan säga till ungdomarna idag att ”tyckte ni det här var kul? Vill ni fortsätta”, välkomna i höst, säger Jenny Kraftling.