Nyheter

Framtidsforum 2017

Välkommen till Framtidsforum – 17
Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län?
Välkommen till Framtidsforum 25 mars eller 29 mars som arrangeras av Region Örebro län tillsammans med ROS gruppen i länet (Regional omställnngsgrupp för samverkan)
Följ med på en resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat.
http://mitt.coompanion.se/2017/03/06/valkommen-till-framtidsforum-17-coompanion-orebro/

Framtidsforum 2017


”Svenska från dag 1”

 En dokumentation av folkbildning med asylsökande 2015

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”. Syftet är att ge en överskådlig bild av vad som hände under 2015, sett ur ett studieförbundsperspektiv.

Månad för månad beskrivs de tio studieförbundens förutsättningar och verksamhet tillsammans med asylsökande. Företrädare för de tio studieförbunden ger i intervjuer sin bild av utvecklingen och reflekterar över satsningen. Dessutom finns ett reportage med från ett asylboende.

I Örebro län har 6 500 asylsökande deltagit i studieförbundens verksamhet.

Material Svenska från dag 1

Rapporten finns att ladda ner här: Studieforbunden_-_Svenska_frn_dag_ett._Rapport_2016