Nyheter

Framtidsforum 2017

Välkommen till Framtidsforum – 17
Hur förverkligar vi en hållbar framtid i Örebro län?
Välkommen till Framtidsforum 25 mars eller 29 mars som arrangeras av Region Örebro län tillsammans med ROS gruppen i länet (Regional omställnngsgrupp för samverkan)
Följ med på en resa mot framtiden där vi inspireras av personer som tagit omställningsutmaningarna på allvar och agerat.
http://mitt.coompanion.se/2017/03/06/valkommen-till-framtidsforum-17-coompanion-orebro/

Framtidsforum 2017


”Svenska från dag 1”

 En dokumentation av folkbildning med asylsökande 2015

Den här rapporten dokumenterar studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande, satsningen ”Svenska från dag ett”. Syftet är att ge en överskådlig bild av vad som hände under 2015, sett ur ett studieförbundsperspektiv.

Månad för månad beskrivs de tio studieförbundens förutsättningar och verksamhet tillsammans med asylsökande. Företrädare för de tio studieförbunden ger i intervjuer sin bild av utvecklingen och reflekterar över satsningen. Dessutom finns ett reportage med från ett asylboende.

I Örebro län har 6 500 asylsökande deltagit i studieförbundens verksamhet.

Material Svenska från dag 1

Rapporten finns att ladda ner här: Studieforbunden_-_Svenska_frn_dag_ett._Rapport_2016

 

 

 

 


Vill Du vara med och utveckla folkbildningen i Örebro län?

Vår nuvarande länsbildningskonsulent går i pension.

Därför  söker vi nu en ny länsbildningskonsulent som vill vara med och arbeta för ett framgångsrikt folkbildningsarbete i länet med fokus på opinionsbildning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 % med tillträde första september.

Kansliet ligger i Örebro och vi hyr lokaler av stiftelsen Activa i stadsdelen Ladugårdsängen.

Arbetsuppgifter

Tjänsten innebär att ansvara för, driva och utveckla ÖLBF:s verksamhet i enlighet med styrelsens och årsmötets beslut. Tillsammans med medlemmarna ska du stärka förutsättningarna för folkbildningen i Örebro län genom samråd, informationsspridning och opinionsbildning. Tjänsten innebär stora möjligheter till egna initiativ och idéer.

Eftersom organisationen är liten förekommer en mängd olika arbetsuppgifter. Länsbildningskonsulenten har ett personalansvar då ÖLBF har särskilda uppdrag av Region Örebro län inom folkhälsa och amatörteaterverksamhet i länet.

Du som söker skall

Ha goda kunskaper om folkbildningens arbetssätt och arbetsvillkor.

Ha breda kunskaper om samhällets organisation i allmänhet, kulturpolitik, folkhälsa, vuxenutbildning och kulturområdet i synnerhet.

Ha relevant eftergymnasial utbildning och erfarenhet av arbete med ekonomiskt ansvar. Ha erfarenhet av opinionsbildande arbete. Vara en samarbetsinriktad och god organisatör och ha erfarenhet av administrativt arbete. Kunna uttrycka dig väl i tal och skrift samt ha god datorvana.

Meriterande är

Erfarenhet av arbete i ideell organisation.

Kunskaper om kommunikationsarbete och opinionsbildning.

Kunskaper om Örebro län och dess kommuner, region och myndigheter.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper där förmåga att knyta kontakter och skapa nätverk är av stor betydelse. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för folkbildning och kultur. Du är en engagerad och driven person med förmåga att se både helheten och detaljerna. Du kan planera samt fatta och följa upp beslut. Du är kommunikativ och kan skapa trivsel och gemenskap i arbetet och på arbetsplatsen.

Ansökan via extern webbplats här: http://www.hrsupporten.se/lbf.php

 


Framtidsveckan 2015

 

RTEmagicC_framtidsveckan14kollage_01_jpg

FRAMTIDS- & MILJÖVÄNLIGA VECKAN 2015 – Inbjudan att medverka!

Under vecka 40, den 26 september – 4 oktober 2015, genomförs Framtidsveckan för fjärde gången. Även i år blir det i samverkan med Miljövänliga veckan som arrangeras av Naturskyddsföreningen. Huvudarrangörer är Länsbygderådet – Hela Sverige ska leva i Örebro län, inom ramen för ROS – Regional Omställning i Samverkan.

Länk till mer information :  http://www.helasverige.se/orebro/laensbygderaadet-oerebro-laen/haallbar-framtid/framtidsveckan/

 


Manifest – 20150910

Folkbildning – en väg till kunskap för alla

Idag ser vi en ström av flyktingar på väg till Europa bort från krigets fasor. Det är vanliga människor med vanliga jobb, vanliga kunskaper, vanliga liv, med en för oss ovanlig erfarenhet av att tvingas fly. Vi skall välkomna dessa människor genom att erbjuda dem folkbildande insatser i språk och samhällskunskap.

Läs hela manifestationen här : Manifest 20150910