I fredags hölls en Uppföljningsdag för samverkansavtalen för folkhälsa mellan Region Örebro län, kommunerna, RF-SISU och Örebro läns bildningsförbund. Under dagen talade bland annat socialministern Jakob Forssmed om aktuella folkhälsoutmaningar och länsbildningskonsulenten Cecilia Lönn Elgstrand lyfte vikten av folkbildning på scenen under ett panelsamtal. De nya samverkansavtalen gäller till 2029 och innebär att folkbildningen kommer kunna fortsätta att arbeta med folkhälsoperspektivet i sin verksamhet.