Enligt polisen så finns det idag 60 områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta områden, utsatta områden eller riskområden. Vad innebär det här i praktiken för de boendes trygghet och påverkansmöjligheter? Vad kan vi tillsammans göra, vad görs redan och hur ser framtiden ut? Det genomfördes två konferenstillfällen med samma innehåll och upplägg. Konferensen ägde rum på två olika datum 18 maj och 24 maj. Läs mer om konferensen.