Med sikte på valet i september genomförs en rad valfrukostar. Vi belyser angelägna demokratifrågor, allt från delaktighet, klimat, jämlikhet till individens ansvar och vikten av bildning. Ett samarbete mellan #ViMåstePrata, Studieförbunden i samverkan och de olika studieförbunden. Genomförda frukostar ägde rum 6 april, 10 april, 4 maj, 19 maj, 25 maj och 1 juni.

Kommande frukostar

24 augusti “Gemenskap & Demokrati”, Sensus
31 augusti “Kultur & Demokrati”, Kulturens
7 september “Valfrukost special”, Studieförbunden

Läs mer om kommande valfrukostarna (sidan uppdateras med info längre fram).