Pell-Uno Larsson som är engagerad i hbtqi och äldrefrågor och har arbetat hela sitt liv för att lyfta fram hbtqi-personers röster höll en föreläsning på Medbrogarskolan. Föreläsningen genomfördes 12 Maj 2022 kl. 12:15-13:00.