Studieförbunden gör det möjligt för lokala artister att utvecklas. 🎸

Den här veckan pågår ”LIVE AT HEART” som är en av Skandinaviens största showcase-festivaler och branschkonferenser. Flera studieförbund är medarrangörer till festivalen och många akter repar och utvecklas i de lokala studieförbundens replokaler. Jens Hellman som arbetar på studieförbundet Sensus berättar om vikten av studieförbunden och folkbildning.

– Studieförbunden och studieförbundens kulturverksamhet och musikverksamheter är så grundläggande i ”det svenska musikundret” och i nästan allt musikliv i Sverige. Genom att vi kan erbjuda en infrastruktur på alla nivåer, från att man är nybörjare när man startar band eller vill producera musik i en musikstudio så kan man komma till oss, med låga trösklar, både kunskapsmässigt och ekonomiskt sätt.

Att börja hos studieförbunden är bra menar Jens Hellman då man möter ett nätverk där man kan träffa likasinnade: ”Så utvecklas man tillsammans med dem och så växer man tillsammans med oss in i det här ”musiklivet”. Som till exempel Live at heart, representerar i Örebro.”

#folkbildning#studieförbund