Tack vare våra sex folkhögskolor i Örebro län får individer bildning och kunskap, behörighet till vidare studier och kunskaper som direkt kan leda till jobb. 19 september manifesterar landets folkhögskollärare gemensamt för att visa hur mycket folkhögskolan betyder, och vi som rektorer på länets samtliga folkhögskolor kan bara hålla med om vikten av folkhögskolan.

I Örebro län är vi fyra rörelsedrivna folkhögskolor och två som drivs av Region Örebro län. Alla våra skolor erbjuder Allmän kurs, där deltagarna läser för att få behörighet till högskole- eller yrkeshögskolestudier eller läser på grundskolenivå för att bli behöriga till en gymnasieutbildning.

Under förra året nådde 115 personer behörighet till högskole- eller yrkeshögskolestudier efter studier hos oss. Att klara av en gymnasieutbildning är ett viktigt steg för individen både för att det ger en känsla av att ha lyckats och för att det underlättar att få arbete eller gå vidare till andra studier och jobb. Ytterligare ett 70-tal klarade av grundskolenivå och blev därmed behöriga till att börja en utbildning på gymnasienivå.

I länet finns förutom Allmän kurs också flera särskilda kurser där det går att studera till fritidsledare, undersköterska, stödassistent och teckenspråkstolk för att nämna några exempel. Dessutom finns bibelskolor med praktik i Sverige och utomlandskurser, och möjlighet att gå kurser inom estetiska ämnen som syftar till att leda till vidare studier inom kultur och till ett liv som försörjd musiker, dansare eller konstnär. Här finns också den unika möjligheten på två av våra skolor att gå en vuxenutbildning på teckenspråk.

Folkhögskolornas pedagogik bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande och ofta utgår man ifrån vad deltagarna själva har med sig. I enkäter med deltagare visar svaren ofta att de kände sig sedda och haft inflytande över sina studier. Lärarnas arbetssätt och metoder brukar också få höga betyg av deltagarna. Folkhögskollärarnas roll är, förutom att bidra med ämneskunskap och didaktik, att skapa förutsättningar för lärande genom att ställa frågor, väcka nyfikenhet och inspirera till samtal.

Tyvärr hör vi ibland förslag som vill begränsa eller lägga ner folkhögskolan och det är svårt att förstå. Ungefär var fjärde elev i landet lämnar den ordinarie gymnasieskolan utan examen. Därför är folkhögskolan så viktig för dem som behöver en första, en andra eller bara en annan chans.

Folkhögskolorna spelar stor roll för människors möjlighet till ett yrkesliv och försörjning men också för länets kompetensförsörjningsarbete.

Arvid Hardmo, rektor på Karlskoga Folkhögskola

Fredrik Skillermark, rektor på SIMA Folkhögskola

Lisa Rosander, rektor på Kävesta Folkhögskola

Marie Holm, rektor på Örebro Folkhögskola

Susanna Stark, rektor på Hällefors Folkhögskola

Torkel Freed, rektor på Fellingsbro Folkhögskola