Den 8 maj arrangerade Örebro läns bildningsförbund en workshop på Karlskoga folkhögskola som var startskottet för ÖLBFs projekt ”Vi snackar” som handlar om att främja språkutveckling i Örebro län. Projektet har också syftet att möjliggöra nya möten genom kulturen och att nya deltagare hittar till länets kulturföreningar. Tina Ruth som arbetar som amatörteaterkonsulent på ÖLBF är projektledare för projektet ”Vi snackar”.

– Det är gammalt och beprövat att hålla på med drama men att använda drama just för att lära sig språk, ja varför har vi inte tänkt på det tidigare? Det är enkelt, det är roligt, det är medryckande och engagerade. Så man glömmer liksom bort att vi lär oss språk för vi har så roligt här och nu, säger Tina Ruth om projektet.

Linn Pettersson och Lisa Pettersson från Teater Aros lärde under dagen ut vad Sprakmetoden går ut på.

– Jag tycker att det är ett väldigt kul sätt att jobba med språk och teater med Sprakmetoden. Det öppnar upp för en trygg miljö att våga prata och lära sig svenska på, säger Linn Pettersson från Teater Aros.

– Det som vi har sett på våra lektioner, när vi använder oss av Sprakmetoden, det är att deltagarna blir väldigt engagerade. Man blir engagerad i det vi diskuterar, det som visas och vi plockar också upp deras egna erfarenheter vilket gör att vi också får höra de mest fantastiska historier från deras egna liv, säger Lisa Pettersson från Teater Aros.

De som deltog i workshopen var lärare, pedagoger, verksamhetsutvecklare på studieförbunden samt teateraktiva som verkar i Örebro län. Marina Nilsdotter Werdin som arbetar som lärare i svenska som andraspråk på Karlskoga folkhögskola uppskattade workshopen.

– Det här ligger mig jättevarmt om hjärtat. Jag jobbar jättemycket med svenska som ”andraspråk-are” och att då få lite extra hjälp, lite extra verktyg till exempel då den här Sprakmetoden, som jag tycker är superbra, att man genom drama kan möta människor och man får utveckla språket, superbra! Det passar mig precis, säger läraren Marina Nilsdotter Werdin.

Projektet finansieras med stöd av Region Örebro läns medel för social innovation.