Igår kväll arrangerade studieförbundet Sensus en föreläsning om att leva med och komma ur ätstörningar och självskadebeteende. Föreläsningen arrangerades i samarbete med organisationen SHEDO (Self Harm och Eating Disorders Organisation) och med Örebro anhörigcentrum. Föreläste gjorde Hilda Sätherberg som är informatör inom riksföreningen SHEDO. Hilda har arbetat med att föreläsa om ätstörningar och självskadebeteende sedan 2019 och hon uttrycker hur viktigt det är med sammanhang att mötas kring frågorna.

– Efter att jag själv hade blivit återhämtad från självskadebeteende och ätstörning så kände jag efter något år att det kändes lite konstigt att gå runt och vara i den ”friska världen” och låtsas att det jag hade varit med om aldrig hade hänt. I vardagen bland jobb och annat så finns det inte särskilt mycket utrymme att prata om dessa frågor upplevde jag. SHEDO blev för mig ett sätt att använda mina erfarenheter till något positivt genom att förhoppningsvis kunna hjälpa andra, samtidigt som det har blivit läkande för mig att reflektera och prata om dessa frågor i olika sammanhang, säger Hilda Sätherberg.

Hilda hoppas kunna förmedla hopp till drabbade och närstående genom att föreläsa om SHEDOs arbete, sina egna erfarenheter, om självskadebeteende samt om ätstörningar generellt.

– Det är många som lyckats ta sig ur sina destruktiva vanor och även om det inte känns så i stunden så är det inte omöjligt. Föreläsningarna och samtalen kan öka förståelsen för självskadebeteende och ätstörningar i stort i samhället. SHEDOs föreläsningar innehåller många bra tips på exempelvis hur man bemöter en person med erfarenhet av självskadebeteende eller en ätstörning. Min förhoppning är att den kunskapen som föreläsningen förmedlar i längden ska göra att de drabbade möts av mer förståelse och ett bättre och mer konstruktivt bemötande, både i vården och av samhället i stort, säger Hilda Sätherberg.