Kulturvaneundersökningar visar att visar att kön, föräldrars utbildningslängd, och barns ålder påverkar i vilken grad de tar del av kulturutbudet. Pojkar tar i lägre grad del av kultur än flickor. Därför har Medborgarskolan startat upp konceptet ”Upptäckarna” där syftet är att öka pojkarnas delaktighet i kulturaktiviteter. I söndags så fick deltagarna testa trolleri med Frank Phoenix som lärde ut olika trolleritrick att imponera med på sin publik. Deltagarna Edvin Gjersvold och Tage Resmark tyckte det var spännande med trolleri.

– Idag tyckte jag att det var kul att trolla. Det är coolt med trolleri, det är faktiskt jättecoolt, säger Edvin Gjersvold.

– Det var lite pirrigt och roligt, säger Tage Resmark.

Trollkarlen Frank Phoenix berättar om vem som fick honom att hitta sitt intresse för trolleri.

– Jag lärde mig av min morfar i början, så att jag hoppas att jag har varit morfar för dem idag och att de har fått träna och fått lite inspiration så de kan lära sig vidare, säger Frank Phoenix.

Medborgarskolan har fått medel från Region Örebro för satsningen.