Örebro läns bildningsförbund har besökt Hällefors folkhögskolas filial i Örebro för att träffa deltagaren Paula Rydin som läser allmän kurs på gymnasienivå. Paula valde att studera på folkhögskola för att kunna nå sin dröm om att studera på universitet för att bli socionom. Den allmänna kursen som finns på samtliga folkhögskolor innebär att den studerande kan få grundläggande behörighet för att studera vidare på till exempel högskola.

Paula Rydin berättar om sin upplevelse av att studera på Hällefors folkhögskola.

– Folkhögskola för mig innebär ju trygghet och jag känner att jag är välkommen för jag blir sedd som en enskild individ, inte att jag blir en i mängden. Sen känner jag ju, i och med att jag hade det svårt själv i grundskolan och gymnasiet, så ser jag en markant skillnad på utbildningen. Att jag får möjligheterna att klara en vidareutbildning och kan slippa stress och press på samma nivå som det är på en ”vanlig skola”, om man säger så. Utan folkhögskola för mig är ju ett sätt att komma närmre sitt mål och en vidare utbildning, säger Paula Rydin.

På folkhögskolorna i länet gör många deltagare en resa när det kommer till förtroendet till den egna förmågan.

– Innan jag började här så hade jag ju väldigt svårt med både måendet och med att tro på mig själv. När jag kom hit så kände jag att jag har fått möjligheterna att utvecklas, både psykiskt och utbildningsmässigt. Det känns inte som att man kommer hit och bara studerar och går hem. Utan det är så mycket mer som skolan har att komma med. Jag är mer bekväm i mig själv, jag vet vad jag vill och jag känner att jag kan. Jag känner att jag har en annan framtid än vad jag kände förr, säger Paula Rydin.