Örebro läns bildningsförbund har under flera år delat ut förtjänsttecken för att uppmärksamma engagerade folkbildare i länet. I år är det Eva Dällerud och Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap som tilldelats folkbildningens förtjänsttecken.

Förtjänsttecknen delas ut av länsbildningsförbundet vartannat år som uppmuntran och för att uppmärksamma goda folkbildningsinsatser i länet. Förtjänsttecknet för nytänkande inom folkbildningen i Örebro län tilldelas i år Örebro idrottshistoriska sällskap och deras folkbildande insats ”Kvinnors idrott”. Jane Karlsson, Laila Sunesson och Kjell Sunesson, från projektgruppen ”Kvinnors idrott” tog emot förtjänsttecknet. Kvinnors Idrott är en satsning för att genom berättelser, vittnesmål och bilder synliggöra kvinnors idrottande inom vårt läns idrott. Satsningen inleddes under 2019 då föreningen lät aktiva idrottskvinnor från länet berätta om sitt idrottsliv under inspirations- och skrivarträffar. Berättelserna och bilder till dem fyllde sedan en hel bok. Boken Pionjärerna lanserades den 8 mars 2020 på Örebro slott tillsammans med en utställning och till detta tillfälle hade också en teaterföreställning skapats med avstamp från bokens berättelser.

Utställningen har sedan våren 2022 turnerat runt i länets kommuner och turnén pågår än idag. Till utställningen bjuds också politiker, idrottsledare, aktiva inom idrotten och andra intresserade personer in till en temakväll i varje kommun, kring Kvinnors idrott. ”Kvinnors idrott” tilldelas förtjänsttecknet för nytänkande inom folkbildningen med motiveringen: “På ett nyskapande sätt, med engagemang och genom att samarbeta med olika parter inom förenings- och folkbildningsvärlden har de lyckats lyfta upp en del av historien som inte tidigare uppmärksammats i vårt län. Genom detta har de också främjat de demokratiska samtalen om kvinnor och flickors förutsättningar inom idrotten idag och i framtiden.”

Eva Dällerud som tilldelas utmärkelsen för ett gott folkbildningsarbete har varit aktiv i teater och föreningsliv i många år, med basen i Karlskoga och i teaterföreningen Lyset. Eva har utmärkt sig som pedagog, skådespelare och regissör. Mängder av barn och teaterungdomar har lärt av henne under åren. Eva Dällerud tilldelas utmärkelsen med motiveringen: ”Med sin värme och engagemang i allt hon gör är hon en betydelsefull och mycket omtyckt person i teatergruppen och på scenen. I hennes senaste projekt har hon satt fokus på en av sina hjärtefrågor, att sprida information om förintelsen och det obegripligt hemska som utspelades under andra världskriget. I sann folkbildningstradition fortsätter Eva att berätta även när förintelsens överlevare inte längre finns bland oss och kan göra det. På detta sätt kan fler lära av historien.”

Evas mamma överlevde förintelsen. Eva Dällerud spelar idag föreställningen ”Jag, mamma och förintelsen” på turné för både ungdomar och vuxna på skolor, folkhögskolor och på andra ställen. Tyvärr är också det som föreställningen tar upp aktuellt än idag och väcker samhörighetskänslor med människor som kommit till Sverige även på senare år efter att ha upplevt krig och förföljelse.

Sedan flera år tillbaka uppmärksammas goda folkbildare på det här sättet varannat år.