Flera studieförbund erbjuder hjälpande och stödjande insatser som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Nu fyller studieförbundet Sensus samarbete med föreläsningsserien Föräldrar Emellan 5 år. Syftet med föreläsningarna är att få ökad kunskap, inspiration och motivation i sitt föräldraskap.

Under föreläsningarna så har föräldrarna som deltagit kunnat fördjupa sig i områden som till exempel psykisk ohälsa, sömn, sociala medier och gränser kopplat till sexualitet. Föreläsningarna arrangeras i samverkan med Lindesbergs kommun, Nora kommun, Region Örebro län, Svenska kyrkan Linde Bergslags församling, Nora bergslagsförsamling och Rädda barnen. Liv Nordberg är ansvarig för arbetet med föreläsningarna från Sensus.

– Vi erbjuder fyra föreläsningar per år inom massor av olika teman och det blir en fin mötesplats för föräldrar att få lära sig, inspireras och träffa nya kompisar, säger Liv Nordberg som arbetar som verksamhetsutvecklare på Sensus.

Ann-Marie Naulén Lundin som arbetat som enhetschef på elevhälsan i Lindesberg menar att det är viktigt att sprida kunskap om föräldraskap vidare.  

– Om jag är den här föräldern som ska vara den här stöttande och vill mitt barn det allra bästa. Ja men hur ska jag veta, hur ska jag få kunskapen? Vad säger man i forskningen och hur gör andra? Det bestämde vi för ett antal år sedan i Lindesbergs kommun, att vi ville stötta upp med någonting som heter Föräldrar Emellan. Att med hjälp av kunskap och kunskapsöverföring kunna stötta dig som förälder. Det är också en möjlighet att man också lär sig om vad barn har för rättigheter, säger Ann-Marie Naulén Lundin, fd enhetschef på elevhälsan i Lindesberg.

Malin Lindberg har deltagit i Föräldrar Emellan och tycker det har varit nyttigt med föreläsningarna.

– Det positiva som jag har fått med mig från föreläsningarna, är att jag har fått bekräftelse att jag har tänkt rätt i mitt föräldraskap och att man växer själv som förälder i det, säger föräldern Malin Lindberg som deltagit i föreläsningsserien.

Insatserna kan inte vänta menar Jessica Andersson som arbetar som BVC-sköterska i Lindesberg.

– Jag tycker egentligen det skulle vara mer insatser på, hur kan man förbereda och hur kan man förebygga som förälder för att i framtiden få bra ungdomar. Det leder till minskad kriminalitet och bra hälsa. Om vi skulle kunna förebygga istället för att ta insatserna när det är försent, säger Jessica Andersson som arbetar på barnavårdscentralen i Lindesberg.