Igår arrangerade NBV ett evenemang för att prova på att sjunga i kör. Tillsammans med körpedagogen Sara Brannäs fick deltagarna testa hur det är att sjunga i kör tillsammans. Det absolut bästa med körsång tycker Sara är energin och kraften man fylls av när man sjunger tillsammans.

– Körsång har en unik förmåga att bekräfta individer och få dem att känna sig sedda och inse sitt unika viktiga värde. Jag tror att det är för att sjunga tillsammans kräver samarbete och att man just gör det tillsammans. Försvinner en röst ur ljudbilden hörs det direkt och det blir ett tydligt kvitto på att precis varenda individ i gruppen spelar stor roll. Jag tror att det stärker självkänslan och synen på sig själv att upptäcka att man spelar roll och är viktig i ett sammanhang. Vilket i förlängningen gör att man inser att man spelar roll i alla sammanhang man befinner sig i. Bara ens närvaro påverkar rummet och gruppen och likaså ens frånvaro, säger Sara Brannäs.

Sara Brannäs har lett körer i 18 år och i varje kör som hon har varit ledare för så har det funnits körsångare som har erfarenhet av utmattningssymptom.

– Det säger mycket om vårt samhälle att det är så otroligt vanligt, men det säger också något om körsång. Att det är en plats väldigt många söker sig till för att få återhämtning och att de upptäcker att det också funkar. Flera av de körsångare jag mött har efter en tid i kören berättat vad viktig kören, gemenskapen och sången varit för just återhämtningen och läkandet, säger Sara Brannäs.

Sara Brannäs beskriver varför gemenskapen är en stor anledning till att körsång har en så positiv påverkan på hälsan.

–  Jag tror även att andningen och vibrationerna av att forma toner med sin kropp är en stor och viktig del. Kroppen blir ordentligt syresatt och vibrationer är både lugnande och masserar kroppen inifrån. Körsång handlar också mycket om att lyssna in sina körkompisar och att vara i synk. Att ta en och samma ton tillsammans med andra är ju inte detsamma som att ta tonen själv. Jag brukar säga att man ska sjunga med öronen. Det gäller att både lyssna utåt och inåt. Att ta in fler parametrar i sitt aktiva lyssnande och sjungande samtidigt, säger Sara Brannäs.

För personer som är intresserade av att börja sjunga i kör så har Sara ett tips.

– Ta kontakt med ett studieförbund som finns på din ort. Det brukar fungera bra att bara googla sig fram! Så hör man av sig till studieförbundet och säger att man vill börja sjunga i kör. Antingen så har de redan körer de samarbetar med eller så kan de med lite intresseanmälningar starta en, säger Sara Bannäs.