I kursen Svenska från dag 1 så får nyanlända möjlighet att lära sig svenska tidigt och i kursen innehåller också samhällsinformation för att underlätta etableringen i det svenska samhället. Flera studieförbund och folkhögskolor har kursen Svenska från dag 1. Örebro läns bildningsförbund besökte förra veckan en av Medborgarskolans svenskagrupper för flyktingar från Ukraina när gruppen lagade mat ihop.

Maryna Korniievska kom till Sverige för sju år sedan och leder nu en grupp i Svenska från dag 1.

– Det är bra att ukrainska människor kan komma hit. Jag kan hjälpa dem att känna sig trygga och att de har det mysigt här på Medborgarskolan. Jag vill gärna hjälpa dem att lära känna Sverige bättre, den svenska kulturen. Vi lagar mat tillsammans, vi skrattar, vi lär oss svenska samtidigt. Det är jättebra, berättar Maryna Korniievska.

Deltagaren Denis Petrusenko beskriver hur det är att umgås med de andra i gruppen.

– När vi spenderar tid ihop så är vi väldigt glada. Hemmakänsla varje gång, menar Denis Petrusenko.