Örebro läns bildningsförbund ROS-nätverket (Regional omställning i samverkan) en gång i tiden, med dåvarande länsbildningskonsulent Jane Karlsson. Sedan årsskiftet finns en ny länsbildningskonsulent i Cecilia Lönn Elgstrand.

  • För mig som ny konsulent var det till en början lite svårt att hitta vad min roll i ROS var. Klimat -och miljöfrågor är inget nytt för mig men jag har inte så mycket egen relation till omställningsfrågorna. Därför kändes det viktigt att jag visste var mina medlemsorganisationer står i de frågorna så jag kallade till en första träff, berättar Cecilia Lönn Elgstrand.

Träffen som var digital under våren, visade att både engagemang och kunskap redan finns inom flera studieförbund och folkhögskolor men att flera såg att det fanns mer att ge.

  • Så vi bildade ett nätverk där vi ska ge varandra stöd och gemensamt kompetensutveckla oss i omställnings- och hållbarhetsfrågor. Vi tänker gärna brett eftersom att många frågor går i varandra. Och så skrev vi en text för att locka fler till studieförbunden som i och med pandemin nu fått upp ögonen för något nytt: det vill säga omställning.

Den som har idéer för studieförbunden att utveckla, tex genom kurser eller cirklar eller föreläsningar får gärna ta kontakt via .

Studieförbunden brukar vara aktiva under Framtidsveckan i länet (numera framtidsveckorna) och redan är det bestämt att det blir en digital Framtidsdag 3 oktober i Karlskoga som arrangeras av Möckelnföreningarna, Karlskoga folkhögskola och flera studieförbund.

Läs mer om Framtidsveckan här: