–Detta är en insändare publicerad bland annat i Länsposten augusti 2020 från folkbildningens hållbarhetsnätverk i Örebro län–

Vill du vara med och fortsätta ställa om samhället?

I krisens spår ställdes mycket om på bara ett par dagar, mycket snabbare än någon hade kunnat tro att vi kunde.

Omtanken om varandra har ökat och nya krafter ställer upp som volontärer på olika sätt i samhället. Frågor som krisberedskap och vikten av livsmedelsförsörjning har fått ökat fokus. Intresset för lokalt producerade varor ökar och många vill stötta det lokala eller småskaliga. När vi inte kan resa långt vistas fler i naturen och börjar bry sig om hur växter, djur och om hur vårt ekosystem mår.

För många har livet och vardagen förändrats också genom att många saker ställs in och det plötsligt finns tid för nya intressen eller att fundera kring vad man själv tycker är viktigt i livet.

Vi vill vara en del av en omställning till ett mer hållbart samhälle med ökad folkhälsa, gemenskap och ekologisk hållbarhet. Det kan du också vara.

Inom folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund och i de föreningar eller samfund och rörelser som har kopplingar till oss har vi sedan tidigare jobbat mycket med ovanstående frågor runt om i Örebro län. Folkhälsa, kultur och social gemenskap är liksom det demokratiska uppdraget centralt i våra verksamheter. Omställnings- och klimatarbete finns det också mycket kunskap om inom våra organisationer.

Vi vill att fler människor kan hitta till oss redan nu även om många av våra aktiviteter sker utomhus eller digitalt. Det handlar om hur vi ska få samhället hållbart i längden. Hos oss kan du exempelvis:

  • Gå en folkhögskolekurs och utvecklas som människa. Kanske hitta en utbildning som kan leda till ett nytt yrke.
  • Lära dig mer om odling, självhushållning och beredskapsfrågor.
  • Lära dig något nytt tillsammans med andra i en studiecirkel. Skaffa ett nytt socialt sammanhang när du lär dig spela ett instrument, tala ett nytt språk eller laga mat av rester.
  • Lära dig vad och hur du kan odla mat i din egen trädgård eller på balkong.
  • Gå på ett lagningskafé eller lära dig att själv laga dina kläder eller prylar.
  • Hitta ett sätt att ställa upp som volontär för någon annan människa eller ideell verksamhet.

Bor du i Örebro län och är nyfiken på något av det vi nämner så skriv och berätta till så tar vi kontakt och hjälper dig att hitta rätt kurs, cirkel eller sammanhang.

Folkbildningens hållbarhetsnätverk i Örebro län:

Liv Nordberg, Sensus

Susanne Eriksson, Studiefrämjandet

Emelie Bergermark, ABF

Erika Wallberg, Medborgarskolan

Annika Ivehult, Folkuniversitetet

Cecilia Lönn Elgstrand, Örebro läns bildningsförbund

mfl