20 april arrangerade RF – SISU Örebro län en konferens på Tegelbruket i Örebro om hur vi skapar förutsättningar för en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning. Deltog gjorde Bordtennisklubben Safir, Linköping Parasportförening, Örebro läns Parasportförbund, cykelklubben Armkraft, Tegelbruket Örebro och RF SISU Örebro län.

Charlotte Ollward som arbetar som verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda och Philip Jurland, som tog hem vinsten i Funkis-mello 2016, avslutade konferensen med att berättar om deras resa ihop, hur musik och ett sammanhang kan påverka ens utveckling och liv.