På Fellingsbros folkhögskola finns möjligheten att utbilda sig till stödassistent under två år. Efter avklarad utbildning kan deltagarna söka jobb inom till exempel LSS, vård, skola eller omsorg. Av de deltagare som nu gått klart utbildningen så hade ett fåtal arbetat inom vård-och omsorg tidigare men efter den första praktikperioden under år ett så hade samtliga deltagare fått arbete.

– Efter två år om jag lägger mig på en skala från ett till tio, jag var nästan noll, för två år sedan. Men nu så känner jag mig nästan som tio därför att jag har jättebra självkänsla och självförtroende, säger deltagaren Nihat Cakar.

– Den här utbildningen är jätteviktig för mig. Vi kommer att jobba med personer med olika funktionsnedsättningar. Hur de beter sig och hur vi kan hjälpa dem också, säger deltagaren Efe Uwagboe.

Läraren Jenny Molin är mest stolt över folkhögskolans pedagogiska grundtanke samt undervisningsformen där mötet och samtalet står i centrum. Det handlar om att lyssna på och att lära av varandra menar hon.

– I egenskap av att vara yrkeslärare på ett yrkesprogram så vill jag även slå ett slag för hur vi inom folkhögskolan arbetar med antagning till utbildningen. I andra utbildningsformer är betyg det som väger tyngst. Hos oss är personlig lämplighet det viktigaste, vilket också leder till att vi får de personer till utbildningen som verkligen vill utbilda sig till att arbeta med människor. Det i sin tur genererar i hög kompetens, god arbetsmoral och en stark vilja att göra skillnad för andra människor efter avslutad utbildning, säger läraren Jenny Molin.

– Inom folkhögskolan har vi dessutom en frihet då vi inte är styrda av exempelvis Skolverket. Vilket gör att vi snabbt kan matcha innehållet i utbildningen efter aktuella behov ute på arbetsmarknaden. Jag är så stolt över att få vara en del i det arbetet och framförallt så är jag mest stolt över våra kursdeltagare, för att dom verkligen vill det här. De gör en strålande insats varenda dag. Det är jag mest stolt över, säger Jenny Molin.