Hos ABFs Meetingpoint Kopparberg får deltagare möjlighet att umgås tillsammans med andra och samtala kring aktuella ämnen. En del av verksamheten bedrivs i studiecirkelform, men det går även att vara med en enstaka gång. På mötesplatsen erbjuds också kostnadsfria föreläsningar om olika ämnen. På mötesplatsen finns de ideella ledarna Ritva Siira och Anna Granberg som håller mötesplatsen öppen, hälsar välkommen och leder samtalen tillsammans med gruppen. Mötesplatsen gör det möjligt för människor att få mötas utan några större krav. En besökare beskriver det som att samhället går mer åt att behandla människor som om de vore robotar. Många människor känner sig ensamma och sociala mötesplatser är viktiga för att motverka ofrivillig ensamhet berättar ledaren Anna Granberg.

– Man behöver bara vara eller så deltar man i samtal, här finns det liksom ingenting som är fel att prata om. Vi har ganska högt i tak, vi fikar och hit kan man komma för att försöka lära känna andra för att vara mindre ensam. Jag har ju varit ensam själv, och haft det ganska tufft med sjukskrivningar och utanförskap när man inte har ett arbete där man lär känna folk och så, säger Anna Granberg.

Arno Wilting som arbetar på ABF i Kopparberg menar att det finns många utmaningar i samhället särskilt på landsbygden, i en landsbygdsort som Kopparberg.

– Det vi ser som den största utmaningen är att det finns många som är socialt utsatta det handlar dels om arbetslöshet, dels om funktionsvariationer och människor som hamnar i en livsstil där de har väldigt svårt att komma ut i samhället. Och det är därför den mötesplatsen är så viktig. Att de har en plats att där de kan träffas och fokusera på viktiga frågor i deras liv och att tillsammans också stödja varandra för att komma ut i samhället och lösa problem i deras personliga liv. Men även kanske problem som dem ser i samhället tillsammans, säger verksamhetsutvecklaren Arno Wilting.

–  För mig har det blivit väldigt viktigt att engagera mig i den här verksamheten för att jag ser också att det så otroligt mycket potential i att satsa på de här människorna som har så mycket att ge till samhället. Men som inte alltid har rätt förutsättningar, säger Arno Wilting.

För att möta behoven hos deltagarna så har en psykolog bjudits in till mötesplatsen vid ett tillfälle för att föreläsa.   

– Det är psykologen som jobbar i Kopparberg här på vårdcentralen, hon tog sig tid och kom till oss och hade en liten föreläsning här. Då pratade vi just om oro i samhället och så. Hon kommer förmodligen att komma tillbaka fler gånger. Så vi kan prata om att ha fler föreläsningar för det var riktigt riktigt bra, säger ledaren Anna Granberg.