Visste du att flera folkbildningsorganisationer i länet erbjuder studiecirklar för asylsökande? Studiecirklarna innehåller utbildning i svenska, samhällskunskap och arbetsmarknadskunskap.

I Kunskapens hus i Laxå håller cirkelledaren Mohammed Hassan som arbetar på Studieförbundet Vuxenskolan i studiecirklar för asylsökande ett par dagar i veckan. Resten av veckan håller Mohammed i cirklar i Degerfors och Karlskoga.

Deltagarna får genom insatsen en möjlighet att lära sig svenska språket snabbare och får en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Deltagaren Rawaa tycker att studiecirklarna skapar gemenskap och hopp för framtiden.

– Du har inte bara en rutin, laga mat, städa och tittar till barn. Du kommer och du lär dig själv svenska. Du träffar andra personer. Du har det socialt med andra personer. Det är bra för oss, säger deltagaren Rawaa Muhieddine.

Cirkelledaren Mohammed Hassan uttrycker hur viktig verksamheten är för deltagarna.  

– Jag tycker det är viktigt att vara cirkelledare av många olika skäl. Ett skäl är att jag lär dem svenska, jag lär dem att prata, det här är en jätteviktig nyckel i samhället. Utan språket kan man inte komma in i samhället och integrera sig i samhället, vara en del av samhället. Så det är mycket viktigt för mig, säger Mohammed Hassan.

Mohammed Hassan kom till Sverige 2015 och efter att ha studerat svenska i en cirkel hos Studieförbundet Vuxenskolan så började han själv arbeta som cirkelledare på studieförbundet.

– När man lär sig svenska språket så är det en snabb väg för att hitta jobb och integrera sig i samhället. Jag gör på samma sätt med deltagarna, de behöver inte vänta på Migrationsverkets beslut. Det kan ta 3-4 år ibland. Så när man lär sig svenska under den här perioden så investerar man tiden, säger Mohammed Hassan.

Utveckling från dag ett finansieras med medel från Länsstyrelsen.