I måndags kväll anordnade RF – SISU Örebro län en föreläsning med Dr Dean Kriellaars om vikten av rörelse för barn och unga. Fokus under föreläsningen var begreppet rörelseförståelse eller “physical literacy”. Det är en metod som utvecklar motivation, självförtroende, fysisk kompetens, kunskap och förståelse att värdesätta och ta ansvar för deltagande i fysisk aktivitet hela livet. Föreläsningen handlade också om hur man kan skapa förutsättningar för att barn ska bli mer fysiskt aktiva, må bättre och prestera bättre.

– Physical literacy är i grund och botten rörelserepertoaren som en person har vilket är alla våra rörelsefärdigheter i olika miljöer som jord, is, snö och vatten. Vi vill att alla ska ha många rörelsefärdigheter, så att de kan göra vad de vill. Om man har det, så kan man delta och därmed bli vältränad. Men man påverkas psykiskt också. Man får självförtroende, motivation och har roligt, säger Dean Kriellaars.

Dean Kriellaars berättar om vad det finns för sociala fördelar med ett aktivt liv.

– När allt kommer omkring är rörelserikedom extra viktigt när det handlar om sociala kontakter. När vi rör oss tillsammans blir vi glada. Alla vet att vi deltar i sport främst för att vi ska ha kul och träffa vänner. Men om man inte rör sig tillsammans med andra, så blir man socialt isolerad och det är mycket negativt psykiskt. Så rörelserikedom handlar lika mycket om social hälsa som fysisk och psykisk hälsa, säger Dean Kriellaars.