Valdeltagandet är lägre hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än den övriga befolkningen, trots att dessa personer är mottagare av mest myndighetsutövning i hela vårt samhälle, därför startades projektet ”Mitt val”. Läs mer om projektet här: https://mittval.nu/

Studieförbundet Vuxenskolan håller i en studiecirkel som heter ”Mitt val” som handlar om att rösta, om de olika valen i Sverige och om att säga sin åsikt. Cirkelledaren Anna Eriksson berättar om sitt uppdrag som cirkelledare och varför demokraticirkeln är viktig. – Kunskap är makt. Målet med cirkeln är att deltagarna ska förstå vad demokrati är och att de ska gå och rösta i höst. Är det så att man är osäker på vilket parti då kan man rösta blankt för att man värnar om demokratin. I cirkeln ”Mitt val” så tittar vi på filmer om olika partier och deras grundvärderingar. Mitt uppdrag som cirkelledare är att vägleda, jag ska vara helt neutral. Mitt mål är att stärka individen, att bli tuffare, att säga vad man vill och att säga ifrån. Vi lever i en demokratisk värld. Alla behöver egentligen den här utbildningen. Vi tar demokratin för given idag och vi måste värna om demokratin i Sverige, säger Anna Eriksson.

Deltagarna beskriver vad som de uppskattar mest med att delta i demokraticirkeln.

– Prata om lön, lite lön för tjejer och mycket för killar. Jag är emot det, jag tycker det är dåligt, det är fel, säger Martin Farouqi.

– Det är jättebra att man lär sig partierna. Man lär sig varenda gång, säger Sara Edenholm.

– Superroligt, att få lära mig om vad man ska rösta på för partier och sånt, menar My Grufman.

– Att diskutera om vilket parti jag ska rösta på det tycker jag är spännande, säger Robin Lundell.

– Det är nog att lära sig om kommun, region och stat, berättar Rickard Ståhlbom.