Hur kan vi förstå det obegripliga som sker i Ukraina? I denna cirkel diskuterades demokratiska grundfrågor för att bättre förstå varandra och vår omvärld. Ett bra samtal handlar inte om att få andra att ändra sin åsikt. Det handlar om att våga och vilja säga sin egen åsikt och att möta andras. Diskussionscirkeln startades 1 april 2022. Läs mer om diskussionscirkeln.