I Hällefors håller Folkuniversitetet i en studiecirkel som handlar om odling och naturen som ett inslag för att må bra i vardagen. Deltagarna bor på äldreboendet Björkhaga där cirklarna hålls. Gestaltning i form och färg förekommer också i studiecirkeln. Deltagarna får lära sig om odling av kryddväxter, odling av bär samt blommor och att plantera en blomsteräng. I cirkeln bygger deltagarna dessutom insektshotell och fågelholkar.

Deltagarna Zivka Senesan och Ingmor Gustavsson beskriver hur de uppskattar gemenskapen i studiecirkeln.

– Det är roligt att få höra vad alla dessa blommor heter. Ja att få träffa folk, jag tycker det är roligt eftersom i 62 år var jag gift och var van vid att ha någon att tala med. Man kommer från affären och säger vem man har träffat. Så det blir ju lite grann att man tycker att det är lite långtråkigt. Jag tycker att kommunen har ordnat det väldigt väldigt bra för oss. Vi har den här kursen, gymnastik och fikor till exempel. Så man behöver inte sitta ensam i sitt rum om man inte vill, säger Zivka Senesan.

– Nu har ju jag stort umgänge, barn och barnbarn. Jag lider liksom inte av ensamhet men jag har ju märkt att det finns de som gör det. Nu kan de ju sitta och prata tillsammans. Åka ut på en promenad. Så det är ju guld värt, säger Ingmor Gustavsson.

Studiecirkeln blev till genom att en av Folkuniversitetets utbildningsledare Dan Cederholm deltog i en föreningsträff i Hällefors.