Följande text publicerades i Nerikes Allehanda 5 oktober 2023.

Hos länets tio studieförbund har barn och ungdomar mötesplatser och får utvecklas i danslokaler, replokaler och musikstudior och vuxna får möjlighet att leva ut sina intressen inom kulturlivet. Oftast sker detta till låga kostnader som släpper in en bredd av människor i skapandet och i publiken. Här är man heller aldrig för gammal för att vara nybörjare.

Förra året arrangerades i snitt 25 kulturprogram om dagen i Örebro län av de tio studieförbunden. 9140 kulturprogram med 260 000 i publiken. Det säger en hel del om vad studieförbunden gör för det regionala kulturlivet. En annan viktig aspekt är studiecirklar och andra sammanhang som skapas genom folkbildning. Antalet studiecirklar i länet var 4 000 i fjol.

I regeringens budgetproposition skärs statsbidraget till studieförbunden ner med motsvarande en tredjedel till år 2026. För Örebro läns del handlar det om 19 miljoner kronor ungefär år 2026. Redan nästa år är budgeten cirka nio miljoner mindre till länets tio studieförbund.

Studieförbunden är ideella organisationer och finansieras förutom med deltagarintäkter med stöd från staten, regionen och kommunen men statens stöd är det som väger tyngst, därför är regeringens politik ett hårt slag.

I studieförbunden växer människor då de bildar sig inom olika ämnen. Nyanlända lär sig svenska och om vårt samhälle, samhällsengagerade möts för att diskutera, andra vill lära sig mer om ett ämne och finna vägar att påverka sin egen livssituation och vårt samhälle. Många människor får social gemenskap, ökad hälsa, vänskaper och ett kontaktnät genom de cirklar och evenemang de deltar i. Vårt samhälle behöver fler bildade människor, fler arenor för kunskapsutveckling och ökad trygghet och gemenskap för att möta många av de nutida och framtida utmaningarna. Men nu minskas denna möjlighet.

Sveriges kulturliv har alltid burits upp av folkbildningen. Här kan du inte bara sitta i publiken när det spelas musik eller teater i byns samlingslokal eller vid den större scenen utan du kan också vara den som själv lär dig spela, sjunga, måla eller agera och utvecklas i ditt intresse, ibland så långt att det leder fram till ett arbete. Detta engagemang, tillsammans med andra, skapar också innehåll och leder till utveckling av vår demokrati.

Den senaste tiden har vi hört flera berättelser från etablerade och framgångsrika artister, exempelvis Dregen och Lars Winnerbäck som tackar studieförbunden för att de hamnat där de är idag. Studieförbunden med musikhus och replokaler har varit oerhört viktiga för det svenska musikundret och musikindustrin men de är lika viktiga för vanliga människor som alla behöver kultur för att utvecklas, mötas och må bra. Och för kulturens egen skull naturligtvis. Studieförbunden finns också som kulturaktör i hela landet och i alla kommuner i Örebro län.

När staten drar undan mattan på det här sättet blir vikten av stöd från regionen och kommunerna ännu viktigare men de flesta av kommunerna har inte räknat upp stödet på många år vilket i realiteten inneburit en nedskärning varje år.

Alla kan skriva under på att ett samhälle utan kultur är ett fattigt samhälle där demokratin hotas. Nedskärningar i den här storleken av studieförbundens stöd kommer bli märkbart då det riskerar att kapa en stor del av det lokala, nära och folkliga kulturlivet.

Krister Lergård, distriktschef Studiefrämjandet Örebro – Värmland

Jens Hellman, verksamhetsutvecklare, Sensus Örebro län

Fredrik Wallin, avdelningschef Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Jörgen Danielsson, ombudsman, ABF Örebro län

Irja Convalius, distriktschef NBV Mitt

Jenny Johansson, platschef Folkuniversitetet Örebro

Torbjörn Brännlund, ordförande Kulturens Bildningsverksamhet region Mitt

Marcus Andersson, regionchef Medborgarskolan region mitt

Nikolas Demetriades, Regionchef Bilda Svealand

Cecilia Lönn Elgstrand, länsbildningskonsulent Örebro läns bildningsförbund