Katarina Hansson, ordförande för ÖLBF, resonerar i en bloggtext kring relationen mellan folkbildningen och det civila försvaret och lyfter studieförbunden som en central infrastruktur för ökad krisberedskap.

Hur kan man som privatperson agera för att klara sig med mat, medicin, värme och vatten under en vecka? Hur motverkar vi spridning av desinformation från främmande makt, vars syfte är att skapa oro och rubba tilliten till samhället? Aktualiseringen av dessa frågor har fått många att ta klivet och bli medlemmar i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationer vars uppdrag är att utbilda och samla kompetenser för att klara olika samhällsstörningar.

Här är studieförbunden i Sverige en möjliggörare för det lokala engagemanget. Flera av de frivilliga försvarsorganisationerna är medlemmar i ett studieförbund, och studieförbunden är en viktig resurs i deras arbete med att genomföra utbildningar. Detta har också ökat intresset för dessa frågor hos studieförbundens övriga medlemmar.

Överbefälhavaren efterfrågar större engagemang och jag vill påstå att studieförbunden är en resurs som kan bidra till det. Här står man redo för att stärka och sprida kunskaperna om krisberedskap. Medborgarskolans program under Beredskapsveckan och ABF:s studiecirklar om prepping är två exempel, men listan skulle kunna göras lång.

  • Studieförbunden är en infrastruktur som finns i hela Sverige
  • Studieförbunden fångar upp ett gryende intresse för kunskaper om krisberedskap
  • Studieförbunden erbjuder en mötesplats för människor och möjliggör ökad förståelse för andras situation.

Det sistnämna är, om något, just vad vi behöver i händelse av kris eller krig. Vi behöver viljan att hjälpa varandra och kunskaperna om hur vi gör det bäst.

Läs hela texten här på folkbildningsrådets hemsida.