PRESSMEDDELANDE

Folkbildningen rustar för att möta flyktingar från Ukraina

– Nu rustar länets studieförbund och folkhögskolor för att kunna bidra i flyktingmottagandet. Folkbildningen kan se till att de som flytt från Ukraina både får något annat att tänka på för en stund men också mer kunskap om Sverige och det svenska språket. Även svenskarna kan behöva folkbildning för att ta emot flyktingarna på rätt sätt, berättar länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand.

Folkbildningen har länge men inte minst alltsedan 2015 möjliggjort för flyktingar, invandrare och asylsökande att bilda sig om sitt nya land och lära sig svenska, hitta sociala sammanhang och etablera sig i Sverige. Detta har gjorts och görs i studiecirklar och folkhögskolekurser och i samverkan med olika föreningar kopplade till folkbildningen.

Förutom att folkbildningen nu försöker förbereda sig för att kunna starta studiecirklar och kurser för de Ukrainska flyktingarna på ungefär samma sätt pågår mycket annat. Det finns folkhögskolor som förbereder delar av sina internat till bostäder och studieförbund som upplåter lokaler och stöd till föreningar som organiserar hjälpinsatser.

– Det görs också en viktig insats där exempelvis studieförbund arrangerar cirklar och föreläsningar så att fler kan försöka förstå vad som sker i Ukraina och i Europa samt låter människor att med fakta och bildning bemöta falska uppgifter och ryktesspridning. Sen ser vi ju att många svenskar har börjat fundera över sin egen krisberedskap och där har ett par av studieförbunden föreläsningar och studiematerial att erbjuda och som är extra eftertraktat just nu.

Intresset för att lära sig mer om Ukraina och lära sig prata och förstå ukrainska och ryska verkar också öka hos allmänheten och ett av studieförbunden samarbetar just nu med regionen för att utbilda fler tolkar då sådana saknas. Ett annat fint exempel från ett av studieförbunden är att de erbjuder seminarier om hur man möter människor i kris – något som kan vara viktigt för dem som exempelvis upplåter sina hem för flyktingfamiljerna.

I nuläget inväntas besked om var Ukraina-flyktingarna kommer att bo någonstans. Sen gäller det att hitta goda samarbeten med kommunerna som tex kan upplåta lokaler och se till att barnen får skola eller barnomsorg medan de vuxna kan delta i cirklar och kurser.

– Just nu befinner sig såklart många flyktingar i trauman, sorg och bestörtning men då skulle vi kanske kunna bidra med sysselsättning som gör att tankarna kan få vara någon annanstans en stund. Det är viktigt att tiden här i Sverige inte bara blir en lång väntan.

Presskontakt: Cecilia Lönn Elgstrand, Länsbildningskonsulent
Örebro läns bildningsförbund – Folkbildningens intresseorganisation

Tel: 0707-958886