Örebro läns bildningsförbund har fått följa med studiecirkeln Solklar ut till Rinkaby på studiebesök när det monterades solpaneler på en lada. Studiecirkeln Solklar förbereder deltagarna för att arbeta med montering av solcellspaneler. I Örebro anordnar Studieförbundet Bilda Svealand studiecirkeln Solklar tillsammans med Filadelfiakyrkans sociala verksamhet, Hoppcentralen. Intresset har varit enormt stort och antalet sökande har långt överstigit det antal deltagare man har kunnat ta emot.

Studieförbundet Bilda region Sydöst och Svealand startade 2021 ett socialt bemanningsföretag, Empower by Bilda (EBB), för att öppna dörren så fler kan komma in på arbetsmarknaden. Det är via bemanningsföretaget och dotterbolaget EBB som deltagarna kan anställas efter studiecirkelns slut.

– Vår längtan i EBB är att människor som är nya i Sverige ska få ett arbete, kunna stå raka i ryggen och i sin tur få bidra till samhället. Vi verkar idag inom branscherna solel, lokalvård och gröna näringar. När den nya regeringen nu har lagt förslag i sin budgetproposition att nästan helt ta bort stödet för den riktade folkbildningen, så kommer det innebära att Bilda inte kommer att kunna genomföra sina yrkesförberedande studiecirklar och att människor som står långt från arbetsmarknaden inte kommer att kunna ta del av detta betydelsefulla och lättillgängliga steg närmare arbete och anställning, säger Josefin Stålbert som arbetar som vice VD på Empower by Bilda.

Sedan EBB’s start i juni 2020 så har bemanningsföretaget anställt fler än 75 personer, av både svensk och utländsk härkomst, som samtliga stått långt från arbetsmarknaden.

– Av de tolv deltagare som deltog i vårens Solklar så har fem personer fått anställning som solpanelsmontörer i EBB, och ytterligare en person har fått samma anställning i ett annat företag. Det vill säga femtio procent av de som deltog i studiecirkeln har fått anställning i branschen. Det är en väldigt hög siffra i jämförelse med liknande satsningar, säger David Klintenberg som arbetar som utbildningsansvarig på Empower by Bilda.

– Jag känner att det här är jättebra och jättekul. Jag hoppas jag ska få det här yrket och jobba hårt med det, säger Saif Alasadi som deltar i studiecirkeln Solklar.