Möteslänk för att delta i mötet via Zoom

Seminariet är en del av Örebro läns demokrativecka och genomförs av Örebro läns bildningsförbund i samarbete med #vimåsteprata som är folkbildningens nationella demokratisatsning.
Alla välkomna att lyssna och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor.

Tjia Torpe

– folkbildare och fd. politiker. Om rätten att komma till tals och skyldigheten att göra sin röst hörd. Om lyssnande samtal utan hat och hot.

Om demokrati och folkbildning i landsort och förort:
Folkets Trädgård i Ställdalen
Om att odla och växa tillsammans.
Ungdomsambassadörerna
i Oxhagen och Baronbackarna. Om att påverka i sitt eget område redan som ung.

Vi planerar för att hålla seminariet digitalt
Teckenspråkstolkar är bokade.
ev. kompletterande info kommer