Den första mars arrangerade studieförbundet Bilda en föreläsning med journalisten Emanuel Karlsten i nätverket Föräldrar emellan. Emanuel Karlsten föreläste på Skogstorpsskolan i Kumla om sociala medier, digitalisering och hur det påverkar samhället.

Emanuel Karlsten menar att det viktigaste är att föräldrar ska ta upplysta beslut.

– Det lättaste som finns är att falla offer för rädsla, vilket skapar dåliga beslut. Jag tror vi behöver distans till vad samtidens utveckling gett oss och se det goda, för att bättre förstå vad som faktiskt är dåligt och vad som bara är vår allergi för vad som är nytt, säger Emanuel Karlsten.

Skärmen inte är dålig i sig menar Emanuel Karlsten.

– Skärmen och internet är speglingar för hur vi är som människor och vårt föräldra- och uppfostringsansvar måste fortsätta där, vara lika balanserat och förlåtande och ansvarstagande, säger Emanuel Karlsten.

Emanuel Karlsten reflekterar över vad som krävs att leva mer i harmoni med tekniken och våra sociala medier.

– Att vi förstår att nästan ingenting är nytt. Ingenting av det dina barn gör, eller du gör eller hur dina medmänniskor beter sig på nätet är nytt. Det är samma gamla mänskliga beteenden födda i nya kroppar. När vi ser eller avkodar det blir det också lättare att barnuppfostra, säger Emanuel Karlsten.

Föreläsningen arrangeras i samverkan mellan Studieförbundet Bilda, Region Örebro län, Kumla kommun, Kyrkorna i Kumla, Familjens hus i Kumla, Brottsförebyggande rådet i Kumla och Rädda barnen.