Många postcoviddrabbade har ett behov av att träffa andra för att kunna dela erfarenheter om livet efter de blivit sjuka. Hos studieförbundet Sensus finns studiecirklar för långtidscoviddrabbade och ÖLBF fick följa med på en av träffarna i mitten av maj.

– Jag har engagerat mig för att det behövs någonting för de som har postcovid i Örebro län. Här får vi möjlighet att träffa andra och inte känna oss ensamma med våra symptom till exempel, och utbyta tips och få nya vänner, säger cirkelledaren AnnaKarin Gillberg Eriksson.

Innan postcovid så var Elin Karlsson Berggren simtränare och spenderade mycket tid i badhuset men nu är det inte längre går så är hon tacksam för att postcovidgruppens studiecirklar finns där hon hittat en annan gemenskap.

– Den här gruppen har ju betytt väldigt mycket. Att man har fått lite tips och råd som man kan ta med sig i sin vardag. Innan jag träffade gruppen så var man ju väldigt ensam. Det har ju inte varit så stor kunskap om just postcovid så man har känt sig lite ensam. Men sen när gruppen kom så har man ju fått väldigt mycket stöd och tips och att man har kunnat dela erfarenheter tillsammans. Vi har ju familj och vänner som kanske inte riktigt kan förstå då det är svårt att sätta sig in i hur det är att leva med postcovid. Så att i gruppen så har vi ju alla erfarenhet av just samma sjukdom eller symptom, säger deltagaren Elin Karlsson Berggren.

Jenny Änglöv har varit med i gruppen ett par gånger och uppskattar träffarna.

– För mig var det som mest givande att komma i kontakt med andra personer som har lidit som jag också har gjort och sen så hoppas jag på att de här träffarna nu kan leda till att man får prata mer med andra personer för att kunna känna samhörighet med andra. Det är lätt att känna sig lite ensam i det här tillståndet, säger deltagaren Jenny Änglöv.

Känner du någon som är drabbad eller är du drabbad av postcovid? Läsa mer om gruppens träffar på https://www.sensus.se/dela/postcovid/