Folkbildningen i länet uppmärksammar den här veckan den internationella kvinnodagen med föreläsningar, musik, samtal och workshops. Idag föreläser Josefine Dimberg Guldbrand från Kvinnohuset om våld i nära relationer under ett evenemang som ABF arrangerar i Örebro.

Josefine berättar att det finns några vanliga tecken som kan tyda på att någon lever i en våldsam relation.

Personen börjar att dra sig undan vänner samt familj och hen kan verka må dåligt, ha mindre frihet än tidigare och att allt måste kollas av så det är okej med partnern. För att vara ett stöd som anhörig så är det viktigt att våga fråga hur personen mår, lyssna och stötta. Det är också viktigt att inte döma, ställa krav eller misstro personens berättelser, säger Josefine Dimberg Guldbrand.

– Våldet pågår inom fyra väggar när ingen ser och ingen hör. Vi har därför alla ett medmänskligt ansvar att göra det vi kan för att synliggöra det osynliga våldet. Det innebär att våga fråga om våld när vi uppmärksammar tecken, att erbjuda stöd och hjälp. Det är också viktigt att våga störa när vi känner oro genom att till exempel ringa polisen när man hör skrik och bråk från lägenheten ovanför. På så vis kan vi tillsammans rädda liv och minska mänskligt lidande, säger Josefine Dimberg Guldbrand.