Vecka 46 arrangerade Studieförbundet Vuxenskolan Psykiatriveckan i Örebro län, en årlig temavecka som belyser psykisk ohälsa genom föreläsningar och aktiviteter. Arrangemangen ägde rum i Lindesberg, Hallsberg, Kumla, Örebro och Karlskoga och på plats fanns representanter från kommuner, regionen, övriga organisationer och ideella föreningar som kan bidrog med vägar in till hjälp och stöd.

Den fjortonde november inleddes psykiatriveckan av Angelica Larsson som höll en föreläsning i Lindesberg. Angelica föreläste om hur man lär sig att förstå sig själv när man inte fungerar som alla andra. Hon berättade om vägen till sysselsättning gällande skolgång och arbetsliv. Föreläsningen tog också upp hur kontakten med myndigheter kan se ut för en person med funktionsvariation och psykisk ohälsa.

Angelica delade också med sig av utmaningar som hon själv kämpat med under sitt liv kopplat till psykisk ohälsa.

– De största utmaningarna är att jag inte alltid klarar av vardagliga saker som andra kanske ser som självklara. Ibland är det svårt att ens ta sig ut från lägenheten, men det kan vara svårt för omgivningen att förstå eftersom min psykiska ohälsa inte syns, vilket ibland leder till att jag drabbas av fördomar kring att jag är lat eller ovillig, säger Angelica Larsson.

Att föreläsa om psykisk ohälsa är att bryta tabut kring psykisk ohälsa och det tror Angelica Larsson kan betyda mycket.

– Jag tror att det är viktigt att man lyssnar på andras berättelser för att få kunskap om ämnet och för att se saker ifrån någon annans perspektiv. Jag tror även att det kan få människor att känna sig mindre ensamma i sin egen livssituation, då man ofta kan relatera till delar i andras berättelser. Jag har valt att dela med mig av min berättelse för att jag tycker att det är viktigt att vi får bort stigmat kring psykisk ohälsa, att vi normaliserar att prata om det. Psykisk ohälsa är vanligare än många tror, säger Angelica Larsson.