Under våren 2021, arrangerade teaterkonsulenterna ett flertal uppskattade digitala arrangemang. Det var bl.a föreläsningar, workshops och filmpremiärvisning. Fler digitala träffar med temat teater kommer att arrangeras så småningom.