Nytt från folkbildningen april 2020

3 april 2020

Nyhetsbrev från Örebro Läns Bildningsförbund – Folkbildningens gemensamma intresseorganisation

Tidigare logotyp Örebro läns bildningsförbund
Nytt från folkbildningen

Så kan vi minska isoleringen bland de äldre

Susanne Lindholm

Susanne Lindholm

Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson

Fredrik Wallin

Fredrik Wallin

För att minska smittspridning av Coronaviruset bland riskgrupperna har studieförbunden ställt in verksamheter för äldre. Risken för smitta minskar. Samtidigt ökar risken för psykisk ohälsa och ensamhet.

Det pågår ett intensivt arbete i samverkan med kommunerna kring hur studieförbunden ska nå personer som riskerar att bli isolerade och ensamma. Det gäller särskilt de äldre.
– Våra verksamhetsutvecklare försöker nu kontakta våra äldre cirkelledare för att bolla idéer och prata om hur Bilda kan hjälpa dem i det här läget. Bland annat möts våra Seniorcirklar över Messenger och deltagarna får en skjuts fram att själva lära sig digitala verktyg, säger Susanne Lindholm, verksamhetschef för Bilda, i Örebro län.
Alla studieförbund jobbar hårt med omställningen till digital distansverksamhet. De kommer också att diskutera vidare kring hur studieförbunden gemensamt ska kunna hjälpa till under den kris samhället går igenom.
– Folkbildningen är generellt bra på att kraftsamla och sluta upp snabbt där det behövs. Så tveka inte att ta kontakt med ett studieförbund för att diskutera lösningar och fråga om råd, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand.
– Nu gäller det att vi studieförbund jobbar tillsammans för att nå de äldre. Vi är inte konkurrenter just nu utan vill samarbeta, säger Fredrik Wallin, verksamhetschef Studieförbundet Vuxenskolan.
Jörgen Danielsson, verksamhetschef på ABF i Örebro län, berättar att en av deras medlemsorganisationer, Hyresgästföreningen, snabbt tagit initiativ till www.godagrannar.nu där de skriver ”I stunder av kris måste vi hjälpa varandra. Hyresgästföreningen har 538  000 medlemmar i Sverige. Det ger oss stora möjligheter att organisera medborgare som vill hjälpa till i den pågående Coronakrisen. Därför ställer vi nu om hela vår organisation för att mobilisera lokala hjälpinsatser till de riskgrupper som i dagsläget inte kan leva sina liv som vanligt.”
– Där skulle vi från ABF också kunna kliva in, säger Jörgen Danielsson.
Diskussioner pågår hela tiden i studieförbunden och kreativiteten kring hur man kan ställa om och hjälpa samhället är stor. Har er verksamhet några idéer eller behov där du tror samarbete med ett eller flera studieförbund skulle kunna vara bra? Ta gärna kontakt med Folkhälsokommunikatör , 0705-300 311. Eller prata direkt med ett studieförbund om du redan har ingångar där.

Snabb omställning för att nå äldre

Roger Hjelmqvist

Roger Hjelmqvist

Roger Hjelmqvist, som är verksam med natur och klimatfrågor hos nykterhetsrörelsens bildningsförbund NBV, var snabb att ställa om till digitalt.
– Tidigare har jag varit ute en hel del på både äldreboenden och seniorboenden för att lära ut mobilt bank-id och Swish. Jag har sett att vissa har kunskap och hänger med medan andra står helt utanför det digitala. Därför är det väldigt svårt att jobba brett med wifi och streaming, säger Roger Hjelmqvist.
När Coronakrisen hindrade studieförbunden från att hålla arrangemang för seniorerna började han med arbetet att ställa om till digitalt.
– Jag har skickat mejl till mina grupper med ”Dagens skratt och ”Dagens fågel”. Med dagens fågel är tanken att de får lite information om vanliga fåglar som de kan titta efter när de är ute och promenerar, berättar han.
Han arbetar också med ett quiz och några studiecirklar.
– Jag håller på med en nybörjarcirkel och en fortsättningskurs om våra fåglar i Mälardalen och de har rönt stort intresse, berättar han.
Han gör sina lektioner genom att läsa in och skapa bilder och lägga in fågelläten i Power Point. Därefter gör han om filen till en film i formatet MP4.
– Sedan kan jag bara skicka över filmen via mejl eller på en USB-sticka. En kontaktperson kopplar in den i TV-apparaten, eller i en dator i samlingssalen. Det gäller att försöka göra det så lätt som möjligt, förklarar han.
Hör gärna av er till folkhälsokommunikatör med idéer, goda exempel, eller behov.

Hjälp att sprida viktig information

Att nå ut med korrekt information kring Coronaviruset är viktigt för att minska smittspridningen. Folkbildningen har många kanaler ut till föreningar.

I Örebro län var alla studieförbund snabba med att skicka ut information. Många av dem når ut till olika grupper i samhället genom sina olika medlemsföreningar. Folkhögskolorna har också en bra kommunikation med sina deltagare och kan skicka ut anpassad information i de fall då det behövs.
En del studieförbund har dessutom redan hunnit arrangera digitala föreläsningar om viruset för att hjälpa till att sprida korrekt information.
– Vi hade bland annat en föreläsning om Corona hos en av våra medlemsorganisationer i Latorp med Jonas Ludvigsson, som är läkare på Universitetssjukhuset Örebro. Han höll en digital föreläsning om Coronaviruset, berättar Susanne Lindholm, studieförbundet Bilda.
Många studieförbund har också kommunikatörer som kan hjälpa till. Behöver er verksamhet hjälp att sprida viktig information kring Coronaviruset? Hör av dig till folkhälsokommunikatör .

Fråga om hjälp

Linn Bergqvist från Komtek, Örebro kommun, tog emot OH-plast från Jenny Johansson, Folkuniversitetet

Linn Bergqvist från Komtek, Örebro kommun, tog emot OH-plast från Jenny Johansson, Folkuniversitetet

Under pågående Coronakris gör folkbildningen allt för att hjälpa till. När Örebro kommun frågade om hjälp med OH-plast för att göra visir till sjukvården var studieförbund och folkhögskolor snabba med att hjälpa till.

De samlade direkt in OH-plast som behövs för att kunna göra ansiktsvisir för vårdens personal. Jenny Johansson, Folkuniversitetet, gav bort det de kunde hitta till Linn Bergqvist från Komtek, som är samordningscentral för visiren. Även Medborgarskolan, Hällefors folkhögskola, Karlskoga folkhögskola och studieförbundet Bilda hittade OH-plast som nu kan bli visir för att skydda vårdpersonalen. Har du OH-plast att skänka? Tveka inte att höra av er till Komtek Örebro eller .

Beslut kring distansverksamhet ska minska smittspridning

För att minska smittspridningen av Coronaviruset i samhället har Folkbildningsrådet tagit flera beslutat som underlättar för studieförbunden att genomföra verksamheten på distans via digitala kanaler.

Studiecirklar kan nu genomföras digitalt, även om inte alla deltagare befinner sig uppkopplade samtidigt. Även kulturprogram får anordnas på distans. Däremot måste deltagare på kulturprogram delta samtidigt även i fortsättningen.
Verksamhet som Svenska från dag ett och Vardagssvenska, Uppsökande och motiverande insatser för utlandsfödda kvinnor samt Svenska för föräldralediga får vanligtvis inte genomföras på distans men får nu tillfälligt göra undantag från reglerna och ha distansundervisning för att minska smittspridningen.
Beslut om bidrag
Folkbildningsrådet har också beslutat att 2020 inte ska vara underlag för hur statsbidrag för ordinarie verksamhet fördelas kommande år. Men det är ändå viktigt att studieförbunden fortsätter att rapportera bidragsberättigad verksamhet för att få korrekt statistik.
– För att studieförbunden ska kunna ägna energin åt att ställa om för nuläget men också lätt kunna ställa tillbaka till ”normalläge” skulle det förenkla om både Region Örebro län och samtliga länets kommuner som stöttar folkbildningen kunde ta samma beslut som Folkbildningsrådet och basera kommande bidrag på tidigare år och inte just detta som börjat så speciellt, säger länsbildningskonsulent Cecilia Lönn Elgstrand.
På den här sidan kan du läsa mer: https://bit.ly/33ZZdFR

Digital verktygslåda

Bild på digital verktygslåda

Studieförbund och folkhögskolor har snabbt ställt om för att arbeta mer digitalt. De digitala studiecirklarna och kulturarrangemangen utvecklas och nya möjligheter till digital interaktion skapas.
– Det finns en helt ny kreativitet hos våra medarbetare just nu. Bilda har förberett hela organisationen under ett par år och nu ökar den digitala mognaden att själva ta till sig kunskapen snabbt. Det är i alla fall något positivt som sker mitt i krisen, säger Susanne Lindholm, verksamhetschef för studieförbundet Bilda.
Rosemarie Johansson, verksamhetschef för Nykterhetsrörelsens bildningsförbund, NBV, berättar att de har ett väldigt bra utvecklat digitalt system.
– Nu har vi utökat de virtuella rummen för cirkelledarna och cirkeldeltagarna. En av våra verksamhetsutvecklare, Sara Herou, som jobbar med musik, ordnade snabbt en livekonsert med olika band och musiker och körde live på distans från Café Deed i Örebro. Det blev jättebra, säger hon.
Från studieförbundet Sensus har man snabbt tagit fram en digital verktygslåda för deltagare och cirkelledare.
– Verktygslådan ger tips och kort introduktion på hur våra samarbetspartners kan ställa om till digitala möten eller livesända till exempel gudstjänster. Folkbildningen fortsätter på nätet, säger Liv Nordberg, verksamhetsutvecklare, Sensus.
https://digitalaverktyg.sensus.se.
Har ni goda exempel från er digitala verksamhet. Hör gärna av er till .

Teater på distans

Affisch på Korpspelen

Att repetera teater på distans är en ny utmaning för amatörteaterverksamheten i Coronatider.
Bergslagens Spektakelteater har valt att fortsätta repetera pjäsen ”Korpspelen” uppkopplade med varandra framför datorn eller mobilen.
– Det är jättesvårt, men vi har genomfört fyra rep på distans, så det går, berättar Stefan Jansson, konstnärlig ledare på Bergslagens Spektakelteater.
– Det fungerar i en viss fas, men sedan kommer man inte ifrån att man behöver varandra för att lägga ihop pjäsen, säger Stefan Jansson.
Biljettsläppet har senarelagts, men planen är ha premiär den 27 juni med i Globen i Ösarhyttan.

Tel: 019-611 21 75

E-post:

Om du ej vill fortsätta prenumerationen på detta nyhetsbrev mejlar du till oss genom att svara på detta meddelande.