Se historikern Gunnar Wetterbergs föreläsning om den svenska demokratins rötter och framväxt. Fokus ligger på hur det lokala självstyret vuxit fram och vilken betydelse det haft för folkrörelser och det breda medborgerliga deltagandet.