Stroke är den vanligaste orsaken till funktionsnedsättningar hos vuxna. I Sverige lever omkring 100 000 människor med följderna av en stroke. Varje år drabbas cirka 12 000 personer av afasi som innebär att man kan ha svårt att till exempel tala. Vid Järntorget i Örebro ligger Afasihuset där många med afasi träffas i veckorna.

En gång i veckan kommer Birgitta Wallbom från Studieförbundet Vuxenskolan dit. Hon leder studiecirkeln ”Rör dig rätt” som hon har hållit i sedan 2013. Hon liksom virvlar in, full av energi, drar igång musiken och kör ett gympapass så att svetten droppar. Afasihuset drivs av Afasiföreningen i Örebro län och är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och de samarbetar sedan många år.

Region Örebro län och Örebro kommun finansierar verksamheten. Har du afasi och vill röra dig mer? Anmäl dig till cirkeln ”Rör dig rätt” genom att ringa till Afasihuset på 019-12 31 13, eller kom och prata med personalen på Järntorgsgatan 12.