Statistik/Bidrag

Örebro läns bildningsförbund presenterar en sammanställning av studieförbundens verksamhet i Örebro läns kommuner 2015. Här anges antal arrangemang, deltagare och studietimmar per förbund och kommun för genomförda studiecirklar, annan folkbildningsverksamhet och kulturprogram.
Som framgår av sammanställningen genomförde studieförbunden 13 125 studiegrupper med 86 505 deltagare. Studieförbunden genomförde totalt 18 682 kulturarrangemang i Örebro län 2015 där besökarna, åhörare och åskådare, uppgick till totalt 670 906. SISU idrottsutbildarnas statistik ingår ej i denna sammanställning utan presenteras för sig.
Kontakta Kristin Stenman SISU om statistik som visar deras verksamhet utfirån arrangemang, deltagare, studietimmar per kommun.

Statistikhäfte ÖLBF 2011-2015 (20160329) – Liggande Forma 3