Arkiv

Nytt från folkbildningen

Du hittar aktuell information om folkbildningen i Örebro län i vårat nyhetsbrev.

Nytt från folkbildningen # 1, 2012

Nytt från folkbildningen # 4, 2011

Nytt från folkbildningen # 3, 2011

Nytt från folkbildningen # 2, 2011

Nytt från folkbildningen # 1, 2011

Nytt från folkbildningen # 1, 2010

Folkhälsa

Sammanställning Studieförbundens projekt 2009-2011
Klicka här

Verksamhetsberättelse avseende Örebro läns bildningsförbunds folkhälsoarbete 2010
Klicka här

NaKuLiv projektet 2006-2008

NaKuLiv – Slutrapport

Det goda livet genom natur, kultur och hälsa.
Läs Slutrapporten här

NaKuLiv – ett folkhälsoprojekt
Örebro läns bildningsförbund bedriver i samarbete med Örebro läns landstings samhällsmedicinska enhet ett folkhälsoprojekt med namnet NaKuLiv – det goda livet genom natur och kultur. Projektet pågår i tre år, 2006 – 2008, och genomförs i nära samverkan med länets studieförbund, folkhögskolor och bibliotek. Syftet med projektet är att sprida information och kunskap om det som påverkar och bidrar till bättre och jämlikare hälsa bland länets invånare. Genom studiecirklar, kurser, föreläsningar och kulturaktiviteter kan folkbildningsorganisationerna nå många och olika grupper i hela länet. Målsättningen är att under projekttiden deltar 4000 personer i någon aktivitet kopplad till NaKuLiv – projektet.

2008
Dokument (pdf)
Tidsplan 2008
Dokument (pdf)
Handlingsplan 2008

2007
Dokument (pdf)
Delrapport jan dec 2007
Dokument (pdf)
Tidsplan 2007
Dokument (pdf)
Handlingsplan 2007
Dokument (pdf)
Handlingsplan NaKuLiv projektet 2007
Dokument (xls)
Tidsplan för NaKuLiv projektet 2007

2006
Dokument (pdf)
Lägeserapport för perioden 1/2 – 30/11 2006
Bilaga 1
Bilaga 1 fortsättning
Bilaga 2

Projektledare
Jane Karlsson

Telefon: 019-192768
E-post: jane.karlsson.lbf@folkbildning.net

Studiematerial

Rätt att Röst – en studiehandledning

Folkbildningsorganisationerna i Örebro län vill bidra till högt valdeltagande i det allmänna valet den 19 september 2010. Studieförbunden och folkhögskolorna kommer på olika sätt att uppmärka samma valet och uppmana människor att använda sin rätt att rösta. Ett sätt är att skaffa sig kunskap om hur valet går till är att läsa Valmyndihetens skrift Val i Sverige – så går det till!. Örebro läns bildningsförbund har tagit fram en handledning till denna skrift som är lämplig för studiecirklar. Tre tre träffar eller fler om man så väljer.

Ladda ner och skriv ut studiehandledningen här. Skriften Val i Sverige – så går det till!  och ytterligare information kan ni hämta på Valmyndighetens sida www.val.se
Direktlänk till Valmyndighetens broschyr: Klicka här.
Direktlänk till Valmyndighetens film: Klicka här

Nytt studiematerial
om Bernadotte och det nya Sverige har utkommit. Boken är lämplig för studiecirklar som läser om händelserna i Europa och Sverige i början av 1800-talet. Bland annat om valet av fransmannen Jean Baptiste som svensk tronföljare som 1818 blev krönt till svensk kung under namnet Karl XIV Johan.
Boken, som är drygt 60 sidor, är lättillängligt med bilder och kartor samt frågor i slutet av varje kapitel. Boken kan beställas hos Örebro 2010, telefon 019-21 56 72, eller via e-post: malin.engstrom@orebro2010.se

Nöd och lust – Sverige och Finland i samtid och framtid,
ett studiematerial från Föreningen Norden som behandlar relationerna mellan våra båda länder från tiden efter andra världskriget och framåt. Boken är föreningens sätt att uppmärksamma Märkesåret 1809. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan tas ett studiematerial fram som kan användas för de avdelningar som vill arrangera studiecirklar kring relationerna mellan Sverige och Finland.
För mer information om årsboken kontakta: Torsten Hallberg tfn: 08-506 113 01 eller e-post: torsten@norden.se