Personal

PERSONAL

Länsbildningskonsulent Jennie Nises 

E-post:  jennie.nises.lbf@folkbildning.net                                

Telefon: 070-795 88 86

Postadress: Box 22 027, 702 02 Örebro Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Folkhälsostrateg Mariana Flodman 

E-post: mariana.flodman.lbf@folkbildning.net

Telefon: 070-628 95 98

Postadress: Box 22 027, 702 02 Örebro Besöksadress: Landbotorpsallén 25 A, Örebro

Teaterkonsulent Tina Ruth  

E-post: tina.ruth.lbf@folkbildning.net

Telefon: 070-573 50 33