Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Örebro läns bildningsförbund

ÖLBF är folkbildningens gemensamma mötesplats i Örebro län. Här samlas folkbildningsorganisationer för samverkan, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete.

Våra medlemmar

Till Örebro läns bildningsförbunds arena räknas elva studieförbund, sex folkhögskolor, Biblioteksutveckling Region Örebro län och Amatörteatersamverkan Örebro län.

Logotyp Region Örebro län Felingsbro folkhögskola
Logotyp Amatörteatersamverkan
Logotyp ABF Örebro län
Logotyp Region Örebro län
Logotyp Hällefors folkhögskola
Logotyp Studieförbundet Bilda
Logotyp Folkuniversitetet
Logotyp Sima folkhögskola
Logotyp Ibn Rushd Studieförbund
Logotyp Karlskoga Folkhögskola
Logotyp NBV
Logotyp Sensus
Logotyp Kävesta folkhögskola
Logotyp Kulturens
Logotyp Medborgarskolan
Logotyp RF-SISU distrikt
Logotyp Studiefrämjandet
Logotyp Örebro Folkhögskola
Logotyp Studieförbundet Vuxenskolan, Örebro län

Nyheter

Styrelse

Katarina Hansson, Ordförande

Katarina Hansson

Ordförande

Torbjörn Brännlund

Torbjörn Brännlund

Kulturens

Maria Engelfeldt, Folkuniversitetet
Maria Engelfeldt

Folkuniversitetet

Ingvar Ernstsson, Region Örebro län

Ingvar Ernstsson

Region Örebro län

Susanna Stark, Vice ordförande, Hällefors folkhögskola

Susanna Stark

Vice ordförande, Hällefors folkhögskola

Rod Cansby, Amatörteatersamverkan Örebro län

Rod Cansby

Amatörteatersamverkan Örebro län

Fredrik Wallin, Studieförbundet vuxenskolan

Fredrik Wallin

Studieförbundet vuxenskolan

Irja Convalius, NBV

Irja Convalius

NBV

Marcus Andersson, Medborgarskolan

Marcus Andersson

Medborgarskolan

Jens Hellman, Sensus

Jens Hellman

Sensus

Marie Karlsson, Studiefrämjandet

Marie Karlsson

Studiefrämjandet

Simon Ledstam, Bilda

Simon Ledstam

Bilda

Charlotta Stenhem, RF-SISU

Charlotta Stenhem

RF-SISU

Jörgen Danielsson, ABF

Jörgen Danielsson

ABF

Linda Berg-Ottosson (Foto: Frida Funemyr), Biblioteksutveckling Region Örebro län

Linda Berg-Ottosson (Foto: Frida Funemyr)

Biblioteksutveckling Region Örebro län

Följ oss på sociala medier

Verksamhetsplan

Verksamhetsberättelse