Nätverk

Partnerskapet för sociala innovationer

Startade i januari 2015 och drivs av Region Örebro län, som gett stiftelsen Cesam i uppdrag att koordinera och samordna nätverket.

I partnerskapet samlas aktörer på länsnivå från ideell sektor, offentlig verksamhet samt näringsliv. De folkbildningsorganisationer som ingått överenskommelse om partnerskap i dagsläget är ÖLBF, ABF, Vuxenskolan, Bilda och Hällefors folkhögskola.
Syftet med partnerskapet är i huvudsak att ge stöd och rådgivning i framväxten av sociala innovationer. En social innovation definieras enligt EU kommissionens resonemang  som en ny lösning som möter sociala och samhälleliga behov bättre än tidigare alternativ, främst genom insatser som inte motiveras ekonomiskt.

Länk till nätverket, Partnerskapet för sociala innovationer:

http://www.so-in.se/om-partnerskapet/